Styrelsen 2013

Ordförande: Mathias Urkom – 0709-535154
Vice Ordförande: Martin Merkel – 0736210748
Kassör: Josefin Urkom – 0733140132
Sekreterare: Zeb Strömberg – 0733620261
Ledamot: Mattias Urkom – 0709535154

Revisor: Christoffer Stenström – 0733314050