Årsmöte 2014

Ronneby LajvSällskap bjuder in gamla och nya medlemmar till årsmöte.
Tid: Lördagen den 15e februari 2014 kl 10.00
Plats: Törneryds Hembygdsgård, Åryd.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare samt rösträknare

6. Godkännande av dagordningen

7. Upprättande av röstlängd

8. Styrelsens berättelse om det föregångna året (bilaga 1) och årsredovisning (bilaga 3) samt ekonomisk berättelse (bilaga 2)

9. Budget för 2014

10. Revisorns berättelse

11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Fastställande av styrelsens förslag av verksamhetsplan (bilaga 4)

17. Fastställande av medlemsavgift för 2014

18. Övriga frågor

* Genomgång av arrendekontrakt – en uppdatering bör ske 2014

FYRIEN- En sista chans 30/8-2/9 2012

Fyrien är tillbaka i höst! Mathias och jag hoppas på att återse många av våra tidigare deltagare men hoppas även på att några nya ansikten dyker upp!

Där livet en gång utplånats och bränts till stoft började återigen små plantor att gro. Den en gång så gröna plats hade förvandlats till en rykande massa av bränt kött och trä, men efter år av träda hade marken återhämtat sig. Därefter dröjde det inte länge förrän människor återvände till den plats som en gång kallats för Grönabukten men som nu var mer känd under namnet Dödsbukten. Till en början hade det mest varit lumphittare som dragits till platsen men allt eftersom strömmade det även till folk som ville bruka marken och de sedvanliga som ville få en ny start. Efter ett tag började ett rykte sprida sig om att det på denna plats fanns något gömt. Något som legat begravt sedan I.D och den som fann detta dolda ting skulle aldrig mer behöva oro sig för sin överlevnad.
Aryen letade sig fram mot ljuset och kände hur spänningen i hennes muskler släppte. Ljudet från hans mässande röst och doften av bränt kött öppnade upp hennes själ för de som överlevt och hon kände hur deras tankar och väsen fylld hennes inre. Hon satte sig i närheten av en annan anhängare utan att egentligen se vem det var för hennes fokus var på Förfädernas väktare och deras ritual. En skål med blad räcktes fram till henne och Aryen stoppade andaktsfullt ett blad i munnen. Långsamt luckrades dagens smärta upp och kvar fanns bara ett lugn och en bestämdhet. Det som var dolt skulle finnas och hon skulle inte ge upp förrän hon hittat det.

Besök Fyrienkampanjen på facebook! Där finns mer info! http://www.facebook.com/#!/groups/124433570902889/

Fejden – del 3 i kampanjen VIKING

Från sina vapen
ej vike en man
på fältet ett enda fjät,
ty ovisst är att veta,
när ute på vägen
spjutets spets kan tarvas.

Hávamál vers 38

Regnet stod som spö i backen och Hjaltes kläder dröp av kallt regnvatten. Det kändes som att all värme lämnat honom sedan han hastigt begett sig bort från den plats de kallar för Foteviken. Asarna var inte nöjda med hans handlingar och vart han än färdades slet vinden i hans hår och regnet piskade och kylde hans kropp. Som brukligt den senaste tiden gick Hjaltes tankar till Jarl Tjelvar och hur han hade dräpts. Ilskan bubblade upp inom Hjalte och det enda ord som fanns i hans tankar var nidingsdåd. Jarlen borde fått dö med svärdet i handen mumlade Hjalte men som vanligt fanns det ingen som svarade honom där han ensam stretade mot vädrets makter. Hjalte visste att han borde stannat kvar och inte lämnat Foteviken som en ynkrygg, men det var lättare sagt än gjort. I slutändan hade han gjort sin plikt och nu visste alla i Blekinge sanningen om hur Jarl Tjelvar dräpts. Den nya jarlen, Storbald, skulle få asarnas straff på ett eller annat sätt. Folket i Blekinge skulle inte glömma i första taget och den nya jarlen skulle få ett och annat att bejaka vid sin hemkomst. Män och kvinnor satt samlade vid den falnande elden. Kvällen var sen och befolkningen i Hällarum satt samlade som brukligt. Dock var stämningen låg och både den ena och andra förde titt som tätt handen till sin hjalt. En svag klang av trummor och sång kunde höras i fjärran vilket innebar att den nya Jarlen och hans hird som brukligt drack och festade borta i Asalöv. Erik rykte sin mor i ärmen och frågade med tyst röst om hon inte kunde berätta en tháttr.

– Mor berätta den om Völvan som förutsåg att trollen skulle komma.

Modern bannade honom och svarade om man talar om trollen efter skymningen hör trollen det och ser det som ett tecken på att de är välkomna. En av männen röt åt henne att vara tyst och vände sig sedan till pojken.

– I dessa trakter är det inte trollen du ska oroa dig för pojk, det är den nya Jarlen och vad han ska ta sig till nästa gång. Vi behöver en rättvis Jarl och det kan inga sagor hjälpa oss med.

Återigen lade sig tystanden i byn Hällarum och dess invånare satt beslutsamt kvar vid den falnande elden och grubblade på hur den nya Jarlen skulle kunna ersättas med en rättvist vald Jarl.

Det är nu dags för det tredje lajvet i kampanjen Viking, denna gång kommer det utspela sig i Blekinge och ni får ta del av hur den svekfulla Storbald har tagit makten genom löften, svek och nidingadåd. Kommer ni kämpa på Storbalds sida eller kommer ni att försöka störta honom och få en jarl ni kan lita på. Storbald var ju dock en av jarl Tjelvars främsta kämpar, kanske är det en man som han som borde styra i tider som dessa.

För mer information

http://www.sit-lajv.se/Viking/

http://www.facebook.com/events/#!/events/375840355778855/