Årsmöte 2014

Ronneby LajvSällskap bjuder in gamla och nya medlemmar till årsmöte.
Tid: Lördagen den 15e februari 2014 kl 10.00
Plats: Törneryds Hembygdsgård, Åryd.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare samt rösträknare

6. Godkännande av dagordningen

7. Upprättande av röstlängd

8. Styrelsens berättelse om det föregångna året (bilaga 1) och årsredovisning (bilaga 3) samt ekonomisk berättelse (bilaga 2)

9. Budget för 2014

10. Revisorns berättelse

11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Fastställande av styrelsens förslag av verksamhetsplan (bilaga 4)

17. Fastställande av medlemsavgift för 2014

18. Övriga frågor

* Genomgång av arrendekontrakt – en uppdatering bör ske 2014

FYRIEN- En sista chans 30/8-2/9 2012

Fyrien är tillbaka i höst! Mathias och jag hoppas på att återse många av våra tidigare deltagare men hoppas även på att några nya ansikten dyker upp!

Där livet en gång utplånats och bränts till stoft började återigen små plantor att gro. Den en gång så gröna plats hade förvandlats till en rykande massa av bränt kött och trä, men efter år av träda hade marken återhämtat sig. Därefter dröjde det inte länge förrän människor återvände till den plats som en gång kallats för Grönabukten men som nu var mer känd under namnet Dödsbukten. Till en början hade det mest varit lumphittare som dragits till platsen men allt eftersom strömmade det även till folk som ville bruka marken och de sedvanliga som ville få en ny start. Efter ett tag började ett rykte sprida sig om att det på denna plats fanns något gömt. Något som legat begravt sedan I.D och den som fann detta dolda ting skulle aldrig mer behöva oro sig för sin överlevnad.
Aryen letade sig fram mot ljuset och kände hur spänningen i hennes muskler släppte. Ljudet från hans mässande röst och doften av bränt kött öppnade upp hennes själ för de som överlevt och hon kände hur deras tankar och väsen fylld hennes inre. Hon satte sig i närheten av en annan anhängare utan att egentligen se vem det var för hennes fokus var på Förfädernas väktare och deras ritual. En skål med blad räcktes fram till henne och Aryen stoppade andaktsfullt ett blad i munnen. Långsamt luckrades dagens smärta upp och kvar fanns bara ett lugn och en bestämdhet. Det som var dolt skulle finnas och hon skulle inte ge upp förrän hon hittat det.

Besök Fyrienkampanjen på facebook! Där finns mer info! http://www.facebook.com/#!/groups/124433570902889/

Fejden – del 3 i kampanjen VIKING

从他的武器
不是维凯一个人
在场上的单链,
对于未知的是要知道,
当看办法
的尖矛可以Tarvas。

Hávamál38节

雨下得喜欢上了斜坡和Hjalte衣服冷雨滴水棒。这感觉就像所有的热量留给他,然后他突然走了远离他们称之为Foteviken的地方。阿斯族却高兴不起来,他的行动和他的地方远航撕毁风在他的头发和鞭打雨和冷冻他的身体。像往常一样,最近去Hjalte想法贾尔Tjelvar以及他如何被杀害。愤怒冒泡内Hjallti而且在他的思想的唯一的话是愤怒。伯爵应该用他的剑在他手中死去喃喃自语Hjallti但像往常一样,没有人回答他,他独自奋斗了反对的元素。Hjallti知道他应该待在那里,没有离开Foteviken作为一个懦夫,但是这是说起来容易做起来难。最终,他做了他的职责,知道每个人都在布莱金厄真相贾尔Tjelvar如何被杀。新伯爵Storbald,将^ Esir处罚或那种方式。在布莱金厄省的人会不着急忘了,而新伯爵将有一件或两件事肯定在他衣锦还乡。男人和女人坐在聚集在阴燃火灾。夜已晚,Hallarum的人口坐在一起像往常一样。然而,情绪低,无论是一个和其他带来很多时候摸摸自己的剑柄。一个微弱的声音鼓和唱歌可以听到远处传来,这意味着新的伯爵和他的身体后卫,像往常一样,喝和在Asalöv离开了宴会。他的母亲的袖子的Erik声誉,并要求在一个安静的声音,如果她不能告诉一个þáttr。

– 母亲告诉如果这预言,巨魔会来的毛皮。

母亲骂他,说,大约是魔鬼的发言后,黄昏听到巨魔它,把它看作是一个迹象,表明他们是受欢迎的。其中一名男子朝她喊要安静,然后转向了男孩。

– 在这些地方,这不是你应该担心的男生巨魔,琥珀
茶具它是新的伯爵和他会得到下一次。
我们需要一个公平的贾尔,它可以没有故事,帮助我们。

再次奠定了村里Hallarum和它的居民坐在坚决留在减弱火灾和沉思如何在新伯爵可以通过一个相当当选贾尔被替换的沉默。

现在是第三叻竞选海盗,这时候就会展现在布莱金厄,你将看到如何背信弃义Storbald已通过权力​​的承诺,欺骗和nidingadåd。您将争取在Storbalds页面或者是你要尝试推翻他,并得到值得信赖的伯爵。Storbald是,然而,伯爵Tjelvars首屈一指的战斗机之一,也许这是一个男人,他应该在现在这个时刻决定。

欲了解更多信息

http://www.sit-lajv.se/Viking/

http://www.facebook.com/events/#!/ events/375840355778855 /