Föreningen nedlagd

Under årsmötet 2017 01 08 togs det tråkiga beslutet att lägga ned föreningen.

Föreningen tackar alla härliga eldsjälar som sett till att ordna evenemang och deltagare som gjort den här tiden så fantastisk.

Den här sidan kommer upphöra juni 2017.

Årsmöte inför 2017

Kallelse till RLS årsmöte inför 2017
8e januari kl 13.00 Sallerupsvägen 14 i Malmö

På årsmötet vill sittande styrelse behandla frågan om föreningens nedläggande (punkt 16). Finns det minst 5 betalande medlemmar (2017) som vill fortsätta driva föreningen kommer föreningen fortsätta bestå.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justerare samt rösträknare
6. Godkännande av dagordningen
7. Upprättande av röstlängd
8. Styrelsens berättelse om det föregångna året, årsredovisning samt ekonomisk berättelse
9. Budget för 2017
10. Revisorns berättelse
11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2016
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Val av firmatecknare
16. Föreningens nedläggande alternativt verksamhetsplan 2017
17. Fastställande av medlemsavgift för 2017
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Årsmöte 2016

Kallelse till RLS årsmöte 6/2 2016 kl 14.00 Sallerupsvägen 14 i Malmö.

På årsmötet vill sittande styrelse behandla frågan om föreningens nedläggande (punkt 16). Finns det minst 5 betalande medlemmar (2017) som vill fortsätta driva föreningen kommer föreningen fortsätta bestå.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justerare samt rösträknare
6. Godkännande av dagordningen
7. Upprättande av röstlängd
8. Styrelsens berättelse om det föregångna året, årsredovisning samt ekonomisk berättelse
9. Budget för 2016
10. Revisorns berättelse
11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2015
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Val av firmatecknare
16. Föreningens nedläggande alternativt verksamhetsplan 2016
17. Fastställande av medlemsavgift för 2016
18. Övriga frågor

Årsmöte 2015

Ronneby LajvSällskap bjuder in gamla och nya medlemmar till årsmöte.
Tid: Lördagen den 14e februari 2015 kl 14.00
Plats: Törneryds Hembygdsgård, Åryd.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare samt rösträknare

6. Godkännande av dagordningen

7. Upprättande av röstlängd

8. Styrelsens berättelse om det föregångna året, årsredovisning samt ekonomisk berättelse

9. Budget för 2015

10. Revisorns berättelse

11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2014

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Fastställande av styrelsens förslag av verksamhetsplan

17. Fastställande av medlemsavgift för 2015

18. Övriga frågor