Årsmöte 2016

Kallelse till RLS årsmöte 6/2 2016 kl 14.00 Sallerupsvägen 14 i Malmö.

På årsmötet vill sittande styrelse behandla frågan om föreningens nedläggande (punkt 16). Finns det minst 5 betalande medlemmar (2017) som vill fortsätta driva föreningen kommer föreningen fortsätta bestå.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av justerare samt rösträknare
6. Godkännande av dagordningen
7. Upprättande av röstlängd
8. Styrelsens berättelse om det föregångna året, årsredovisning samt ekonomisk berättelse
9. Budget för 2016
10. Revisorns berättelse
11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2015
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Val av firmatecknare
16. Föreningens nedläggande alternativt verksamhetsplan 2016
17. Fastställande av medlemsavgift för 2016
18. Övriga frågor

Årsmöte 2015

Ronneby LajvSällskap bjuder in gamla och nya medlemmar till årsmöte.
Tid: Lördagen den 14e februari 2015 kl 14.00
Plats: Törneryds Hembygdsgård, Åryd.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare samt rösträknare

6. Godkännande av dagordningen

7. Upprättande av röstlängd

8. Styrelsens berättelse om det föregångna året, årsredovisning samt ekonomisk berättelse

9. Budget för 2015

10. Revisorns berättelse

11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2014

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Fastställande av styrelsens förslag av verksamhetsplan

17. Fastställande av medlemsavgift för 2015

18. Övriga frågor

Årsmöte 2014

Ronneby LajvSällskap bjuder in gamla och nya medlemmar till årsmöte.
Tid: Lördagen den 15e februari 2014 kl 10.00
Plats: Törneryds Hembygdsgård, Åryd.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Har mötets utlysts i tid enligt stadgarna?

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare samt rösträknare

6. Godkännande av dagordningen

7. Upprättande av röstlängd

8. Styrelsens berättelse om det föregångna året (bilaga 1) och årsredovisning (bilaga 3) samt ekonomisk berättelse (bilaga 2)

9. Budget för 2014

10. Revisorns berättelse

11. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013

12. Val av styrelse

13. Val av revisor

14. Val av valberedning

15. Val av firmatecknare

16. Fastställande av styrelsens förslag av verksamhetsplan (bilaga 4)

17. Fastställande av medlemsavgift för 2014

18. Övriga frågor

* Genomgång av arrendekontrakt – en uppdatering bör ske 2014